Sjukvård

Den dominerande uppgiften för Sveriges regioner är att erbjuda alla medborgare en god och likvärdig vård. Dagens Samhälle bevakar hur de klarar det uppdraget.

Förbättra informationen om vårdens framtid

När förändringar i vården ska ske så måste alla berörda informeras så att de förstår varför den sker, skriver Håkan...
Debatt
VGR
Håkan Lösnitz & Matz Dovstrand
Sverigedemokraterna