Omsorg

Omsorgen står inför stora utmaningar när vi blir allt äldre och fler. Dagens Samhälle granskar hur den ska styras och hur pengarna räcka.

Logopeder: Låt oss stötta LSS-handläggarna

LSS-handläggare måste omgående få en ökad kompetens gällande funktionsnedsättningar och kommunikativa svårigheter.
Debatt
LSS
Kerstin Wiström mfl
vice ordförande Svenska logopedförbundet